betrokken zijn

Wezenlijk betrokken bij het paard en de mens die erbij hoort. Verbinding maakt de aanwezige probleemgebieden helder en transparant.  Lichamelijk én tussen de oren. Paardengedrag kent hier geen geheimen. 

Training- en behandelmethodes gericht op herstel en bruikbaarheid binnen het paard zijn grenzen. Volkomen pijnvrij functioneren en in zuivere naageeflijkheid binnen deze grenzen is het doel.


"Praat lief dier, ik versta je"